Phiên bản mới – Bản đồ mới trong game Chiến Thần

Đăng ngày: bởi: trong chuyên mục: Sự kiện game Chiến Thần.

Phiên bản mới – Bản đồ mới trong game Chiến Thần Tải về máy

Bản đồ mới

Liên Minh

Ác Linh Động : cấp 62 – 64

Bắc Thảo Nguyên Ella: cấp 64 – 66

Ốc Đảo Hi Vọng: cấp 66 – 68

Bất Tử Cao Địa: cấp 68 – 70

Biên Giới Cao Địa: cấp 70 – 72

Ám Ảnh Thôn: cấp 72 – 74

Nam Thảo Nguyên Ella: cấp 74 – 76

Sào Huyệt Goblin: cấp 76 – 78

Cứ Điểm Doanh Địa: cấp 78 -80

Bộ Lạc

Viễn Cổ Địa Đạo: cấp 60 – 62

Trong Đường Hầm: cấp 62 – 64

Thê Lương Chi Địa: cấp 64 – 66

Tử Trạch Sâm Lâm: cấp cấp 66 – 68

Trạm Gác Cận Trạch: cấp 68 – 70

Rào Chắn Nô Lệ: cấp 70 – 72

Bụi Gai Tuyệt Vọng: cấp cấp 72 – 74

Táng Hồn: cấp 74 – 76

Ngã Rẽ Goblin: cấp 76 – 78

Bờ Biển Ngân Sắc: cấp 78 – 80

Khu Trung Lập

Phong Hóa Đồi: cấp 60 – 62

Cự Ảnh Bích: cấp 62 – 64

Hôi Sắc Phế Tích: cấp 64 – 66

Hôi Sắc Hoang Địa: cấp 66 – 68

Khe Nứt Hỗn Độn: cấp 68 – 70

Xích Triều Hạp Cốc: cấp 70 – 72

Lãnh Tuyền Quan: cấp 72 – 74

Nô Lệ Trang Viên: cấp 74 – 76

Nam Vịnh: cấp 76 – 78

Phỉ Thúy Cốc: cấp 78 -80

 

Phụ bản mới

Tên phụ bản

Bản đồ

Mô hình phụ bản

Cấp p.bản

Cấp p.b anh hùng

Liên Minh Thú Nhân Tập Trung Bắc Thảo Nguyên Ella 4 người 65 80
Bất Tử Động Bất Tử Cao Địa 4 người 70 80
Cứ Điểm Thất Lạc Ám Ảnh Thôn 4 người 75 80
Sát Lục Phế Khư Cứ Điểm Doanh Địa 4 người 80 80
Ác Ma Tụ Hội Nam Thảo Nguyên Ella 6 người 80
Ác Ma Yến Hội Sào Huyệt Goblin 8 người 80
Bộ Lạc Nhà Kho Không Người Trạm Gác Cận Trạch 4 người 65 80
Nơi Che Dấu Thê Lương Chi Địa 4 người 70 80
Viễn Cổ Di Tích Trong Đường Hầm 4 người 75 80
Thôn Goblin Ngã Rẽ Goblin 4 người 80 80
Ác Ma Tụ Hội Táng Hồn 6 người 80
Ác Ma Yến Hội Bờ Biển Ngân Sắc 8 người 80
Trung Lập Nguyệt Quang Tân Thành Cự Ảnh Bích 4 người 65 80
Vô Cực Phong Khe Nứt Hỗn Độn 4 người 70 80
Ai Minh Động Nô Lệ Trang Viên 4 người 75 80
Hủy Diệt Sâm Lâm Phỉ Thúy Cốc 4 người 80 80

 

 Chiến Thần – Bom tấn game đi động

Phiên bản mới – Bản đồ mới trong game Chiến Thần Tải về máy

Leave a Reply

Bạn đang xem bài viết Phiên bản mới – Bản đồ mới trong game Chiến Thần tại chuyên mục Sự kiện game Chiến Thần. Cảm ơn bạn đã truy cập wapsite .
Game Chiến Thần
Phiên bản mới – Bản đồ mới trong game Chiến Thần
10/10 903441 bình chọn

Tin liên quan