Trang Bị Mới (Pháp Sư) – Pháp Thần Chi Lộ

Đăng ngày: bởi: trong chuyên mục: Sự kiện game Chiến Thần.

Trang Bị Mới (Pháp Sư) – Pháp Thần Chi Lộ Tải về máy

Trang Bị Mới (Pháp Sư) - Pháp Thần Chi Lộ - game chiến thần

[Pháp Thần Châu]

Sát thương đơn thủ: 18-42

Độ bền:100/100 – Phẩm chất: 60 – Cấp cần: 60 – Cấp pháp cầu: tốc độ công chậm

Số lỗ khảm (0/3).

Tốc độ thi triển pháp thuật + 20%.

Kỹ năng Nguyên tố Pháp sư +3 cấp.

[Bảo hộ Pháp Sư] + 1 cấp.

+20 Sức mạnh.

-5% chống đỡ địch.

Kỹ năng Pháp Sư + 1 cấp.

 

[Pháp Thần Hoàn]

Phòng ngự:100

Độ bền:40/40 – Phẩm chất: 60 – Cấp cần: 56 – Sức mạnh cần: 56

Số lỗ khảm (0/2).

Tăng cường phòng ngự 17%.

Kỹ năng Cường hóa Pháp sư + 2 cấp.

Kỹ năng Pháp Sư + 1 cấp.

+ 35 Tinh lực.

 

[Pháp Thần Bào]

Phòng ngự: 965

Độ bền: 120/120 – Phẩm chất: 60 – Cấp cần: 60 – Sức mạnh cần: 55

Số lỗ khảm (0/2).

Tăng cường phòng ngự 270%.

Tất cả kháng tính + 20.

Tốc độ thi triển pháp thuật + 10%.

Kỹ năng Nguyên tố Pháp sư + 1 cấp.

+ 15 Tinh lực.

 

[Pháp Thần Dực]

Phòng ngự: 74

Độ bền: 32/32 – Phẩm chất: 60 – Cấp cần: 58 – Sức mạnh cần: 58

Giảm sát thương vật lý 20.

Tốc độ thi triển pháp thuật + 20%.

Phòng ngự + 30.

Giảm sát thương pháp thuật 20.

+ 10 Tinh lực.

 

[Pháp Thần Đai]

Phòng ngự: 80

Độ bền: 32/32 – Phẩm chất: 60 – Cấp cần: 58 – Sức mạnh cần: 58

Tăng cường phòng ngự 100%.

Tất cả kháng tính + 20.

Kỹ năng Cường hóa Pháp sư + 1 cấp.

+ 10 Tinh lực.

 

[Pháp Thần Giầy]

Phòng ngự: 176

Độ bền: 32/32 – Phẩm chất: 60 – Cấp cần: 58 – Sức mạnh cần: 65

Tăng cường phòng ngự 300%.

Giảm sát thương vật lý 20.

[Pháp thần chi lộ] + 2 cấp.

Giảm sát thương pháp thuật 20.

+ 20 Tinh lực.

 

[Pháp Thần Chi Lộ]

(2 chiếc) + 250 MP.

(3 chiếc) Kỹ năng Pháp Sư + 2 cấp.

(4 chiếc) Giảm sát thương vật lý 10%.

(5 chiếc) Kháng ngủ + 15.

(6 chiếc) Tốc độ thi triển pháp thuật + 60%.

Trang Bị Mới (Pháp Sư) – Pháp Thần Chi Lộ Tải về máy

Leave a Reply

Bạn đang xem bài viết Trang Bị Mới (Pháp Sư) – Pháp Thần Chi Lộ tại chuyên mục Sự kiện game Chiến Thần. Cảm ơn bạn đã truy cập wapsite .
Game Chiến Thần
Trang Bị Mới (Pháp Sư) – Pháp Thần Chi Lộ
8/10 1041128 bình chọn

Tin liên quan